SAPC in het kort...

(Voormalig Kolegio Papa Cornes.)

De originele Kolegio Papa Cornes is in 1972 in de wijk Antriol gebouwd en is op 10 januari 1973 operationeel geworden. De school heeft zijn naam te danken aan Cornelis Marten (27 september 1749 – 31 maart 1852). Cornelis Marten werd Papa Cornes genoemd. Hij was een Curaçaose slaaf, die de Spaanse taal had leren lezen en schrijven tijdens zijn gevangenschap. Vandaar dat hij uitgekozen was, om de katholieke priester in de wijk Antriol met het dopen van gelovigen te helpen. Ook had hij een schooltje waar hij de gelovigen leerde bidden.

Het oude schoolgebouw is inmiddels vervangen door een nieuwe brede school genaamd Skol Amplio Papa Cornes, vlakbij het terrein “Rudy Boezem” in Noord di Saliña.

De leerling populatie van Skol Amplio Papa Cornes bestaat voornamelijk uit kinderen uit de dichtstbijzijnde buurten, Antriol, Mexico, Noord di Saliña, Republiek en Hato. Maar er bezoeken ook kinderen uit de andere buurten de school.

De school is begonnen met twee kleuterklassen en zes basisschoolklassen. Na 47 jaar telt de school 8 klassen in de onderbouw (gr 1 t/m 4) en 8 klassen in de bovenbouw (gr 5 t/m 8).
De school heeft rond de 380 leerlingen (telling: 1 oktober 2019).

Skol Amplio Papa Cornes heeft twee instructietalen: Papiaments en Nederlands. In Groep 1 en 2 zijn er taallessen Nederlands met veel Total Physical Response (TPR). De instructietaal in groep 3 t/m 8 is Nederlands met uitzondering van een aantal vakken zoals Godsdienstles en Papiamentu les.

Missie

De S.A.P.C. wil een stevig fundament leggen voor de verdere schoolloopbaan van elk kind op cognitief, sociaal-emotioneel en spiritueel gebied, zodat het later verantwoordelijk en respectvol kan functioneren in de bonaireaanse maatschappij. Het Katholieke geloof is in deze de bron van inspiratie.

Visie

De school wil in een respect-, sfeer- en zorgvolle omgeving de basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie) van het kind ontwikkelen.

De drie basisbehoeften:

Relatie

De school streeft ernaar een vriendelijke en veilige omgeving te creëren, waar orde en regelmaat ook deel van uitmaken. Regels krijgen een prominente plaats in de verschillende groepen. De houding van de leerkracht is stimulerend, geeft het kind vertrouwen, is soms bestraffend, maar vaker belonend om bij te dragen aan een veilige school.
Iedereen kent elkaar, zowel de leerlingen als de leerkrachten, waardoor kinderen zich snel thuis voelen op de S.A.P.C. Door verschillende activiteiten met elkaar wordt de onderlinge band versterkt. Er wordt veel energie ingestoken, maar er wordt ook veel positieve energie aan over gehouden.

Competentie & Autonomie

Elk kind is uniek. En hiermee houdt de school ook rekening. Van belang is dat elk kind met zijn eigen capaciteiten en zijn eigen mogelijkheden in zijn ontwikkeling optimaal wordt begeleid en plezier heeft in leren (er uithalen wat er inzit!).
Dat betekent dat er naast aandacht voor cognitieve vakken en opbrengstgericht werken, specifieke aandacht is voor individuele leerlijnen, zelfstandig werken en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit gedragen door een godsgeloof gefundeerd in de katholieke leer.

Uiteindelijk gaat elk mensenleven over een uniek kind dat op reis is naar zijn ware Zelf...

Directeur Patricia Angela

KPC

contactgegevens

Skol Amplio Papa Cornes

Bezoekadres:
Kaya Leiden #30
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland
Telefoon:    +599 717-4277
E-Mail:         adm.sapc@rksbonaire.org
Directeur:  Patricia Angela
Adjunct-Directeur: Charlotte Dortalina-Sint Jago
TOP